Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
Vereniging en stichting

Vereniging

Een vereniging is een rechtspersoon met leden die is gericht op een bepaald doel. Deze mag geen winst onder haar leden verdelen. Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid en de vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid.

De eerste moet bij notariële akte zijn opgericht en worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid kan dezelfde rechten hebben en verplichtingen aangaan als iedere persoon. Een dergelijke vereniging kan bijvoorbeeld registergoederen in eigendom verkrijgen, geldleningen aangaan en erfgenaam zijn.

De vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid, die niet bij de notaris is opgericht en ook niet per se hoeft te worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, kan dit niet. Bovendien kunnen bestuurders van dit tweede type verenigingen in tegenstelling tot die van het eerste type hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld.

Stichting

Een stichting is een door een rechtshandeling in het leven geroepen rechtspersoon, welke geen leden kent en beoogd met behulp van daartoe bestemd vermogen een in de statuten vermeld doel te verwezenlijken. Het doel van de stichting mag niet inhouden het doen van uitkeringen aan oprichters of aan hen die deel uitmaken van haar organen noch ook aan anderen, tenzij wat deze laatsten betreft de uitkeringen een ideële of sociale strekking hebben. De stichting moet worden opgericht bij notariële akte en inschrijving bij de Kamer van Koophandel is verplicht.

Voor uitgebreide informatie kunt u een afspraak maken op ons kantoor.


Vragen?
076 521 51 52
Bel ons vrijblijvend
Markendaalseweg 329-20 | 4811 KB Breda | T 076 521 51 52 | info@tiggelmannotariaat.nl
© Tiggelman notariaat 2024 | Disclaimer | Algemene voorwaarden
Nevedesign.nl