Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
Naamloze en besloten vennootschap
Om aanspraken van schuldeisers op het privévermogen van een ondernemer te voorkomen kent de wet de rechtspersonen naamloze vennootschap en besloten vennootschap (nv en BV). Oprichting daarvan gaat altijd via de notaris.
Een rechtspersoon is zelfstandig drager van rechten en plichten. Dat betekent, dat wanneer via een rechtspersoon aan het economisch verkeer wordt deelgenomen, in principe alleen die rechtspersoon aansprakelijk kan zijn voor de schulden die uit het ondernemen voortvloeien.

De besloten vennootschap komt vaker voor, omdat die rechtspersoon ook geschikt is voor kleine bedrijven.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BV) is een rechtspersoon waarvan het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in niet vrij overdraagbare aandelen; deze staan op naam. De beperkte overdraagbaarheid is geregeld in de wet, maar de statuten van de vennootschap kunnen dit besloten karakter versoepelen of verstrengen. Men spreek van toetredingsregelingen of blokkeringsregelingen.

De besloten vennootschap houdt een register bij, waaruit blijkt welke personen voor een bepaald aantal aandelen in het kapitaal van de besloten vennootschap deelnemen.

Een ander belangrijk kenmerk is de beperkte aansprakelijkheid van de aandeelhouders voor schulden van de besloten vennootschap.

De oprichting van een besloten vennootschap en aandelenoverdracht vindt plaats bij notariële akte.

In de nabije toekomst zal het BV-recht ingrijpend worden gewijzigd.

Voor uitgebreide informatie kunt u een afspraak maken op ons kantoor.


Vragen?
076 521 51 52
Bel ons vrijblijvend
Markendaalseweg 329-20 | 4811 KB Breda | T 076 521 51 52 | info@tiggelmannotariaat.nl
© Tiggelman notariaat 2024 | Disclaimer | Algemene voorwaarden
Nevedesign.nl