Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
Eenmanszaak, maatschap, vof, cv

Eenmanszaak, maatschap en vennootschap onder firma

Ieder individueel persoon kan een eenmanszaak beginnen. Hij dient zich wel bewust te zijn van de daaraan verbonden risico's. Zo kan een zakelijke schuldeiser beslag laten leggen op het privévermogen van de ondernemer, wanneer deze op enig moment niet meer aan zijn betalingsverplichting kan voldoen. Beslag op de eigen woning is daarvan het meest aansprekend voorbeeld. Ook kan een schuldeiser uit de privésfeer beslag leggen op het zakelijk vermogen van de ondernemer.

Wanneer de ondernemer met een ander een vennootschap onder firma (vof) is aangegaan, zullen de schuldeisers eerst het vennootschapskapitaal moeten aanspreken, alvorens zij zich kunnen verhalen op de privébezittingen van beide vennoten. Maar nog altijd blijven ze uiteindelijk ieder persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van hun bedrijf.

De maatschap is voor vrije beroepsbeoefenaars.
De deelnemers in de maatschap - de maten - brengen arbeid, geld of goederen in de maatschap in. Niet elke maat hoeft een gelijk deel in te brengen. Welke verplichtingen de maten ten opzichte van elkaar hebben, is vastgelegd in de maatschapsovereenkomst. De wet bepaalt weining over de rechten en plichten van de maten in een maatschap, dus zij moeten zelf afspraken maken.
Wettelijk is vastgelegd, dat de bevoegdheden van de individuele maten beperkt zijn tot beheersdatum, ofwel zaken die met het dagelijkse werk te maken hebben. Beschikkingshandelingen mogen alleen door de maten gezamenlijk worden gedaan. Wat maten mogen en kunnen is verder vastgelegd in het doel van de maatschap, de volmacht die de andere maten hebben gegeven en de afspraken in het maatschapscontract. Het verschil tussen een vof en maatschap is met name gelegen in het onderscheid tussen privévermogen en vermogen van de vennootschapsvorm. Bij een gewone maatschap is er geen sprake van het maatschapsvermogen.

Commanditaire vennootschap (c.v.)

Een commanditaire vennootschap is een bijzondere vof. Zij kent 2 soorten vennoten: beherende vennoten die vergelijkbaar zijn met de firmanten in een vof en commanditaire of stille vennoten die alleen een rol als geldschieter hebben en geen werk verrichten voor de vennootschap. De commanditaire vennoten hebben een bijzondere positie. Zij zijn aansprakelijk tot het bedrag dat zij in de onderneming hebben gestoken. Hun privévermogen blijft buiten het bereik van eventuele schuldeisers van de c.v. De beherende vennoten zijn wel volledig hoofdelijk aansprakelijk.
Een commanditaire vennoot deelt mee in de winst (vennootschapscontract).

Voor uitgebreide informatie kunt u een afspraak maken op ons kantoor.


Vragen?
076 521 51 52
Bel ons vrijblijvend
Markendaalseweg 329-20 | 4811 KB Breda | T 076 521 51 52 | info@tiggelmannotariaat.nl
© Tiggelman notariaat 2024 | Disclaimer | Algemene voorwaarden
Nevedesign.nl