Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
Koopovereenkomst

Bij overeenstemming tussen verkoper en koper van een onroerende zaak wordt daarvan tussen partijen een koopovereenkomst opgemaakt. De aankoop van een woonhuis of appartementsrecht door een particuliere koper moet schriftelijk vastgelegd worden. In de koopovereenkomst worden de gegevens opgenomen van verkoper, koper, het verkochte, de koopsom, de datum van juridische levering en overige voorwaarden, eventueel met bijlagen, zoals vorig eigendomsbewijs en situatietekening.

Koper heeft vervolgens - nadat door hem een exemplaar van de ondertekende koopovereenkomst is ontvangen - drie dag bedenktijd. Gedurende deze periode kan hij zonder reden aan verkoper berichten de overeenkomst te ontbinden. Deze bedenktijd mag langer zijn maar niet korter. Hierop is de Algemene Termijnenwet van toepassing.

Vaak wordt de koopovereenkomst opgemaakt door een makelaar, maar partijen kunnen deze werkzaamheden ook laten verrichten op het notariskantoor, zodat hen in vroeg stadium juridisch advies kan worden verleend.

De koopovereenkomst van een onroerende zaak kan door tussenkomst van de notaris worden ingeschreven in de Openbare Registers van het Kadaster (vormerkung). Door deze inschrijving wordt koper beschermd tegen een beslag op de woning ten laste van verkoper of tegen een tweede verkoop door verkoper. Uitdrukkelijk geldt deze bescherming slechts voor een periode van zes maanden.

Voor uitgebreide informatie kunt u een afspraak maken op ons kantoor.


Vragen?
076 521 51 52
Bel ons vrijblijvend
Markendaalseweg 329-20 | 4811 KB Breda | T 076 521 51 52 | info@tiggelmannotariaat.nl
© Tiggelman notariaat 2024 | Disclaimer | Algemene voorwaarden
Nevedesign.nl