Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
Hypotheek

Voor de aankoop of verandering van een registergoed (onroerende zaak, teboekgestelde schepen en luchtvaartuigen) wordt vaak bij een bank of verzekeringsmaatschappij door de (toekomstige) eigenaar een geldlening afgesloten. Tot zekerheid voor de terugbetaling van gemelde lening en al het overige door deze debiteur verschuldigde, kan door een eigenaar van een registergoed aan de betreffende bank of maatschappij een verhaalsrecht worden verleend op het betreffende onderpand, alsmede op die roerende zaken die volgens verkeersopvatting daarvan onderdeel uitmaken. Hier is sprake van een hypotheek of pandrecht. De eigenaar is derhalve hypotheekgever en de geldverstrekker hypotheeknemer.

Op grond van voormeld hypotheek- en pandrecht is de geldverstrekker - bij niet-nakoming door de debiteur van zijn verplichtingen jegens de geldverstrekker - bevoegd het betreffende onderpand openbaar te doen verkopen, teneinde zijn vordering bij voorrang te verhalen op de opbrengst.

In opdracht van de geldverstrekker stelt de notaris de hypotheekakte op. Hierin worden meestal ook de geldleningsvoorwaarden vastgelegd. De notaris controleert de eigenaarsgegevens en eventuele eerdere hypotheekinschrijvingen. Eventueel dient hij zorg te dragen voor aflossing van oudere leningen waarvoor een hypotheekinschrijving heeft plaatsgevonden en royement van eerdere hypotheekinschrijvingen. Na ondertekening van de akte wordt een afschrift daarvan ingeschreven in de betreffende register bij de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers. 

Voor uitgebreide informatie kunt u een afspraak maken op ons kantoor.


Vragen?
076 521 51 52
Bel ons vrijblijvend
Markendaalseweg 329-20 | 4811 KB Breda | T 076 521 51 52 | info@tiggelmannotariaat.nl
© Tiggelman notariaat 2024 | Disclaimer | Algemene voorwaarden
Nevedesign.nl