Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
Appartementsrecht

Een appartementsrecht is een aandeel in een gebouw met toebehoren, dat de bevoegdheid geeft tot het uitsluitend gebruik van een bepaald gedeelte van een gebouw. Alle appartements-eigenaars zijn samen eigenaar van het hele gebouw.

Appartementsrechten ontstaan door juridisch splitsing van het gebouw, vastgelegd in de splitsingsakte. In deze akte van splitsing worden de breukdelen van de betreffende appartementsrechten in het geheel vermeld, alsmede het reglement van splitsing en wordt de vereniging van eigenaars opgericht. Deze akte wordt tezamen met de splitsingstekening ingeschreven in de Openbare Registers bij het Kadaster.

Per 1 mei 2005 is het appartementsrecht op een aantal punten gewijzigd. Een wijziging van de akte van splitsing kan voortaan plaatsvinden bij meerderheidsbesluit (minimum 4/5 meerderheid).

De Vereniging van Eigenaars is vanaf 1 mei 2005 verplicht tot het aanhouden van een reservefonds. Een besluit van de Vereniging van Eigenaars tot groot onderhoud van het appartementencomplex kan de Vereniging van Eigenaars voor hoge kosten plaatsen. Als er geen reservefonds zou zijn, zouden de leden van de Vereniging van Eigenaars dit tezamen op dat moment moeten opbrengen. In dit kader is de Vereniging van Eigenaars ook verplicht een regeling in het reglemetn op te nemen over dit (groot) onderhoud.

De notaris moet bij de overdracht van een appartement een opgave aan de leveringsakte hechten waarin staat wat de verkoper nog verschuldigd is aan de Vereniging van Eigenaars. De koper is niet verder aansprakelijk voor achterstallige betalingen van de verkoper dan tot het bedrag wat hierin genoemd staat.

In de praktijk zal de notaris bij constatering van een achterstand van de verkoper dit bedrag op de nota van de afrekening inhouden en aan de Vereniging van Eigenaars overmaken, zodat de koper niets meer te vrezen heeft.

Voor uitgebreide informatie kunt u een afspraak maken op ons kantoor.


Vragen?
076 521 51 52
Bel ons vrijblijvend
Markendaalseweg 329-20 | 4811 KB Breda | T 076 521 51 52 | info@tiggelmannotariaat.nl
© Tiggelman notariaat 2024 | Disclaimer | Algemene voorwaarden
Nevedesign.nl