Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
Akte van levering

Ter uitvoering van een tussen partijen gesloten koopovereenkomst, verdeling of op grond van een legaat in een testament dient een akte van levering te worden opgemaakt, gepasseerd en bij afschrift te worden ingeschreven in het betreffende register bij de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers om eigendom van registergoederen (onroerende zaken, teboekgestelde schepen en luchtvaartuigen) te doen overgaan.

De notaris stelt de akte van levering op conform hetgeen tussen partijen is overeengekomen. In de akte worden de kadastrale gegevens van het registergoed opgenomen. Het kan bij onroerende zaken gaan over gehele kadastrale percelen of een gedeelte van een kadastraal perceel. Bij gedeeltelijke kadastrale percelen vindt aanwijzing en opmeting van de nieuwe perceelsgrenzen meestal plaats na inschrijving van de akte bij het Kadaster. Daarna krijgt het perceel een nieuw kadastraal nummer.

Voor de inschrijving van de akte van levering brengt het Kadaster kosten in rekening. Het tarief voor de inschrijving hangt af van het feit of er sprake is van gehele, gedeeltelijke en/of kleine percelen (grenscorrectie).  

De notaris controleert de eigenaarsgegevens, kadastrale aanduiding en eventuele eerdere hypotheekinschrijvingen. Eventueel dient hij zorg te dragen voor aflossing van oudere leningen waarvoor een hypotheekinschrijving heeft plaatsgevonden en royement van eerdere hypotheekinschrijvingen. Tevens beschrijft hij de wijze van eigendomsverkrijging door de overdragende partij. Ook erfdienstbaarheden en bijzondere bepalingen ten aanzien van het over te dragen registergoed worden gecontroleerd en vermeld.

Voor uitgebreide informatie kunt u een afspraak maken op ons kantoor.


Vragen?
076 521 51 52
Bel ons vrijblijvend
Markendaalseweg 329-20 | 4811 KB Breda | T 076 521 51 52 | info@tiggelmannotariaat.nl
© Tiggelman notariaat 2024 | Disclaimer | Algemene voorwaarden
Nevedesign.nl