Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
Woning

Alle zaken omtrent uw woning goed geregeld
De aan-/verkoop van een woning of appartement heeft verregaande juridische gevolgen, te denken aan overeenkomsten, eigendom, rechten en verplichtingen, (hypothecaire) leningen.

Woning (ver)kopen
Het verdient aanbeveling bij aan- of verkoop van een woning of appartement, naast benodigde informatie verkregen van derden ook tijdig zich te laten informeren door de notaris. Lees verder>

Koopovereenkomst
Om problemen te voorkomen bij de uitvoering van een tussen partijen onderling opgemaakte overeenkomst van verkoop en koop, kunnen partijen gebruik maken van de mogelijkheid om tevoren de overeenkomst te laten beoordelen door de notaris.  Lees verder>

Nieuwbouwwoning
Indien u overweegt over te gaan tot aankoop van een nieuwbouwwoning of nieuw appartement kunt u zich te allen tijde wenden tot de daarbij betrokken notaris om de juridische aspecten van die aankoop met u door te nemen. Lees verder>

Akte van levering
Ter uitvoering van een tussen partijen gesloten koopovereenkomst, verdeling of op grond van een legaat in een testament dient een akte van levering te worden opgemaakt, gepasseerd en bij afschrift te worden ingeschreven in het betreffende register bij de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers om eigendom van registergoederen (onroerende zaken, teboekgestelde schepen en luchtvaartuigen) te doen overgaan. Lees verder>

Appartementsrecht
Een appartementsrecht is een aandeel in een gebouw met toebehoren, dat de bevoegdheid geeft tot het uitsluitend gebruik van een bepaald gedeelte van een gebouw. Alle appartements-eigenaars zijn samen eigenaar van het hele gebouw.  Lees verder>

Hypotheek
Tot zekerheid voor de terugbetaling van een geldlening en al het overige door een debiteur verschuldigde, kan door een eigenaar van een registergoed aan een bank of maatschappij een verhaalsrecht worden verleend op zijn onderpand, alsmede op die roerende zaken die volgens verkeersopvatting daarvan onderdeel uitmaken. Hier is sprake van een hypotheek of pandrecht. De eigenaar is derhalve hypotheekgever en de geldverstrekker hypotheeknemer. Lees verder>


Vragen?
076 521 51 52
Bel ons vrijblijvend
Markendaalseweg 329-20 | 4811 KB Breda | T 076 521 51 52 | info@tiggelmannotariaat.nl
© Tiggelman notariaat 2024 | Disclaimer | Algemene voorwaarden
Nevedesign.nl