Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
Partnerschaps- en huwelijkse voorwaarden

In de wet is een regeling opgenomen betreffende huwelijk en geregistreerd partnerschap; beide te regelen bij de Burgerlijke stand. Zonder vooraf huwelijkse, danwel partnerschapsvoorwaarden op te maken bij een notaris, ontstaat er tussen de echtgenoten/partners een algehele gemeenschap van goederen. Dit met uitzondering van die goederen die krachtens uitsluitingsclausule zijn verkregen uit een schenking of erfrechtelijke verkrijging.

Bij notariële akte kunnen partijen afwijkende regelingen treffen aangaande hun huwelijksgoederenregime. Te denken aan een algehele uitsluiting van gemeenschap van goederen, periodieke en/of finale verrekenbedingen en beperkte gemeenschap van goederen.

Zo spoedig mogelijk na het sluiten van het huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap wordt een afschrift van de huwelijkse-/partnerschapsvoorwaarden ingeschreven in het huwelijksgoederenregister bij de Rechtbank van het arrondissement van de gemeente van de huwelijksvoltrekking. Bij een huwelijk, gesloten in het buitenland, is dit bij de Rechtbank te 's-Gravenhage.

Voor uitgebreide informatie kunt u een afspraak maken op ons kantoor.


Vragen?
076 521 51 52
Bel ons vrijblijvend
Markendaalseweg 329-20 | 4811 KB Breda | T 076 521 51 52 | info@tiggelmannotariaat.nl
© Tiggelman notariaat 2024 | Disclaimer | Algemene voorwaarden
Nevedesign.nl