Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Uw privé-zaken goed geregeld
Geboorte, (niet)trouwen, (g)een geregistreerd partnerschap, (niet)samenwonen, echtscheiding en overlijden brengen naast persoonlijke ook juridische gevolgen met zich mee. Daarom verdient het aanbeveling bij wijziging in uw persoonlijke omstandigheden hierover te spreken met een terzake kundige: de notaris.

Samenlevingsvormen
Gaat u een LAT-relatie aan, een huwelijk, een geregistreerd partnerschap of gaat u samenwonen, dan kan dit aanleiding zijn om met de notaris de juridische consequenties daarvan te bespreken. 
Lees verder>

Echtscheiding
Vaak dienen na echtscheiding of ontbinding van een geregistreerd partnerschap gemeenschappelijke goederen, met name registergoederen, verdeeld te worden. Hiervoor dient bij de notaris een akte van verdeling te worden opgemaakt. Deze zal er ook op toezien dat de uittredende partij uit de hoofdelijke aansprakelijkheid zal worden ontslagen van de daaraan verbonden geldlening. 
Lees verder>

Partnerschaps- & huwelijkse voorwaarden
Zonder tevoren partnerschaps- of huwelijkse voorwaarden op te maken, ontstaat door het aangaan van een geregistreerd partnerschap of huwelijk tussen de partners of echtgenoten sinds 1 januari 2018 krachtens de wet een beperkte gemeenschap van goederen. Het is mogelijk tevoren of tijdens het geregistreerd partnerschap of huwelijk bij notariële akte afwijkende regelingen te treffen. Lees verder>

Testament
Behoudens uitzonderingen, genoemd in de wet, kan ieder, die de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt bij testament een regeling treffen omtrent zijn nalatenschap, in afwijking van hetgeen bij de wet is bepaald. Lees verder>

Afwikkeling nalatenschap
Na een overlijden dienen ten behoeve van de overledene en de erfgenamen diverse handelingen te worden verricht, waarbij ook juridische zaken aan de orde komen. Lees verder>

Schenking
Om vermogen niet alleen krachtens erfrecht te laten overgaan kan iemand ook bij leven juridische constructies aanwenden om bezittingen aan anderen over te dragen. Lees verder>


Vragen?
076 521 51 52
Bel ons vrijblijvend
Markendaalseweg 329-20 | 4811 KB Breda | T 076 521 51 52 | info@tiggelmannotariaat.nl
© Tiggelman notariaat 2024 | Disclaimer | Algemene voorwaarden
Nevedesign.nl